WMO / PGB

Vergoeding voor Begeleiding Individueel

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) regelt de zorg voor mensen met een chronische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Zij kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een zogeheten Persoons Gebonden Budget (PGB). Een andere vorm van ondersteuning heet Zorg in Natura (ZIN). Maar ook een combinatie PGB/ZIN is mogelijk.


Om een indicatie (zoals bijvoorbeeld voor Begeleiding Individueel) te kunnen krijgen, moet u een “zorgplan” schrijven. Hierin beschrijft u waarom en hoelang u de zorg en/of ondersteuning nodig denkt te hebben. Wilt u hierbij geholpen worden? Er zijn onafhankelijke cliëntenondersteuners (via uw gemeente) die u hier goed bij kunnen helpen.


Goed om te weten:

De ondersteuning van MarthaMartha valt onder: Begeleiding Individueel (geen zorg/verpleeg gerelateerde begeleiding).

Mirjam is gediplomeerd Professional Organizer. Het diploma wordt door de NBPO erkend: branchekwalificatie Professional Organizer.

Ze heeft ervaring als Huishoudelijke Hulp Individuele Ondersteuning-Licht binnen de thuiszorg.

Ze heeft ruime ervaring als politieagente o.a. in de maatschappelijke hulpverlening.

Ze heeft ruime ervaring als fulltime moeder met extra zorgtaken. Ook heeft ze ervaring opgedaan als mantelzorger op het gebied van dementie.

MarthaMartha staat ingeschreven bij VECTIS en heeft AGB code:

-41522199

-98105743

MarthaMartha is lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor Professional Organizers.

Daar ze geen zorgdiploma heeft (verpleging etc) biedt zij geen ondersteuning aan via de Wlz, de Jeugdwet of de Zvw.


Meer informatie is te vinden op de site van uw gemeente, maar ook bijvoorbeeld op

www.pgb.nl

www.mantelzorg.nl


De Wmo kent een eigen bijdrage van €19.- per maand.


Het is goed te weten dat een professional organizer geen huishoudelijke hulp is, ook al helpt ze graag mee het opgeruimde deel schoon te maken. Zwaar tilwerk valt buiten mijn vermogen. Een combinatie van professionele zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke zorg, en deze vorm van individuele begeleiding kan juist in uw situatie van enorme betekenis zijn. Ze versterken elkaar waardoor er vooruitgang wordt geboekt. De ene professional helpt u met bijvoorbeeld huishoudelijke taken en het toezicht daarop en de andere professional begeleidt u bij het opruimen en het ordenen van uw huishouden, uw administratie en bij het plannen van uw tijd.

Aanmelding en vervolgprocedure

Hoe kunt u zich aanmelden?

Vul het contactformulier in op marthamartha.nl/contact;

Stuur een mail naar info@marthamartha.nl;

Check alle informatie op marthamartha.nl/hoe-werkt-marthamartha

Uw zorgorganisatie mag natuurlijk ook contact met ons opnemen.


MarthaMartha is ook te vinden op o.a. : www.sociaalstartpuntveenendaal.nl