WMO / PGB

Vergoeding voor Begeleiding Individueel

De WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) regelt de zorg voor mensen met een chronische aandoening, ouderen en mantelzorgers. Zij kunnen onder voorwaarden gebruik maken van een zogeheten Persoons Gebonden Budget (PGB). Een andere vorm van ondersteuning heet Zorg in Natura (ZIN). Maar ook een combinatie PGB/ZIN is mogelijk.


Om een indicatie (zoals bijvoorbeeld voor Begeleiding Individueel) te kunnen krijgen, moet u een “zorgplan” schrijven. Hierin beschrijft u waarom en hoelang u de zorg en/of ondersteuning nodig denkt te hebben. Wilt u hierbij geholpen worden? Er zijn onafhankelijke cliëntenondersteuners (via uw gemeente) die u hier goed bij kunnen helpen.


Goed om te weten:

Mijn ondersteuning valt onder: Begeleiding Individueel-licht.

Ik ben gediplomeerd Professional Organizer.

Ik heb ervaring als Huishoudelijke Hulp Individuele Ondersteuning-Licht binnen de thuiszorg.

MarthaMartha staat ingeschreven bij VECTIS en heeft AGB code:

-41522199

-98105743

MarthaMartha is lid van de Nederlandse beroepsvereniging voor Professional Organizers.


Meer informatie is te vinden op de site van uw gemeente, maar ook bijvoorbeeld op

www.pgb.nl

www.mantelzorg.nl


Daarnaast zijn er nog meer voorzieningen waar u eventueel een beroep op kunt doen, zoals voorzieningen voor zieke werknemers. Deze zijn geregeld in bijvoorbeeld de Wet verbetering poortwachter. Vraag bij de juiste instantie of u in aanmerking kan komen voor “structurele begeleiding individueel” zodat ik u kan helpen om weer doorzicht te krijgen.


Eigen bijdrage

Heeft u een PGB voor Begeleiding Individueel?

  • Samen vragen wij bij de juiste instantie of u van mijn hulp gebruik mag maken.

  • Samen stellen wij een plan op.

  • Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op!

De WMO kent een eigen bijdrage van €19.- per maand.


Het is goed te weten dat een professional organizer (opruimcoach) geen huishoudelijke hulp is, ook al help ik graag mee het opgeruimde deel schoon te maken. Zwaar tilwerk valt buiten mijn vermogen. Een combinatie van professionele zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke zorg, en deze vorm van individuele begeleiding kan juist in uw situatie van enorme betekenis zijn. Ze versterken elkaar waardoor er vooruitgang wordt geboekt. De ene professional helpt u met bijvoorbeeld huishoudelijke taken en het toezicht daarop en de andere professional begeleidt u bij het opruimen en het ordenen van uw huishouden, uw administratie en bij het plannen van uw tijd.

Aanmelding en vervolgprocedure

Hoe kunt u zich aanmelden?

Vul het contactformulier in op marthamartha.nl/contact;

Stuur een mail naar info@marthamartha.nl;

Check alle informatie op marthamartha.nl/hoe-werkt-marthamartha


MarthaMartha is ook te vinden op o.a. : www.sociaalstartpuntveenendaal.nl